Ilgtspējīgi iepakojuma risinājumi:Vairāk ekoloģiskās un mazāk atkritumu

Alumīnija aerosola baloniņš